DSE Automatisering

Duurzaam. Betrokken. Betrouwbaar.

Werkwijze en ontwikkeltools

De werkwijze van DSE Software kenmerkt zich door precisie, betrokkenheid en fasering. Van een eerste - verkennend - gesprek tot en met de afgetekende oplevering en de uitgebreide support na oplevering van de software.

Fasering: stap voor stap naar het gewenste resultaat

Complexe automatiseringsvraagstukken vragen om een nuchtere en begrijpelijke aanpak. Voor ondernemers is het immers geen dagelijks werk. De specialisten van DSE Software staan de opdrachtgevers met raad en daad bij. Samen komen we tot het beste inzicht in hetgeen er ontwikkeld dient te worden. Onze kennis van automatisering en softwareontwikkeling, gekoppeld aan uw kennis van het bedrijf, de processen en de gebruikers die met de software gaan werken.

Inventarisatie van wensen en eisen: de functionele specificatie

Als het eerste, verkennende gesprek duidelijk heeft gemaakt dat DSE Software een rol kan spelen, dan maken we voor de eerstvolgende projectfase een begroting. De informatieanalyse fase, met als concreet resultaat een functionele specificatie van het te ontwikkelen systeem, kenmerkt zich door vele gesprekken met alle betrokkenen. We stellen vragen, we luisteren en vragen door om exact te weten waar voor uw bedrijf de belangrijkste pijnpunten zitten die moeten worden opgelost met de nieuwe software.

De softwareontwikkeling zelf

Als de specificatie gereed is kan er een begroting worden opgesteld voor de realisatiefase. Nu is pas duidelijk wat er echt gemaakt gaat worden. Bij grote, complexe ontwikkeltrajecten leveren we de maatwerksoftware in fasen op. Periodiek (maandelijks bijvoorbeeld) worden werkende onderdelen van het systeem opgeleverd en toegevoegd aan de eerste oplevering. Uw systeem wordt stap-voor-stap opgebouwd totdat de software compleet is.

Onderhoud, beheer en doorontwikkeling

Na de oplevering kan DSE Software voor het onderhoud en beheer van het systeem zorgen. Door vooraf goed in kaart te brengen wat we in welke situaties (storingen, wensen of uitbreidingen) gaan doen, voorkomen we samen verrassingen achteraf. 

Gebruikte tools en ontwikkelomgevingen

De developers van DSE Software maken gebruik van de laatste technieken om uw software te ontwikkelen, standaard bedrijfssoftware te koppelen of data te migreren. Werken met de nieuwste programmatuur garandeert de continuïteit van uw bedrijfsprocessen en zorgt voor aansluiting met de nieuwste ontwikkelingen in de markt. Een vertrouwd gevoel.

Voor het ontwikkelen van onze maatwerksoftware gebruiken we onder anderen de volgende tools en ontwikkelomgevingen:

Contact

DSE SOFTWARE

Telefoon
0251 - 260 680
K.v.K.
34065150