DSE Automatisering

Duurzaam. Betrokken. Betrouwbaar.

Informatieanalyse en advies

Softwareontwikkeling is maatwerk. Het is bovendien vaak tijdrovend en daardoor kostbaar. Het probleem schuilt in onverwachte aanpassingen achteraf of tijdens het ontwikkelproces. Het niet goed in kaart brengen van de uiteindelijk te ontwikkelen software of datakoppeling kan een bedrijf achteraf duur komen te staan. Het is dan ook prettig om te weten dat DSE Software bij het ontwikkelen van software zeer zorgvuldig te werk gaat.

Betrouwbaar en duidelijk vanaf het eerste moment

De zorgvuldige aanpak is belangrijk bij softwareontwikkeling op maat. Een eerste (verkennend) gesprek moet duidelijk maken wat uw bedrijf nodig heeft en welke rol DSE Software daarin kan spelen. We maken een heldere offerte voor de eerste projectfase: de informatieanalyse. Doel van de eerste fase is te komen tot een functionele specificatie van de te ontwikkelen software. Met deze specificatie weet u wat er uiteindelijk wordt gemaakt en kunnen wij goed inschatten hoeveel uur we nodig hebben voor het ontwikkelen. Dat geeft duidelijkheid en vertrouwen.

Ontwikkelen doe je samen

We starten de informatieanalyse met een serie interviews met de betrokkenen bij het project. Van directie tot de daadwerkelijke gebruikers van de software. We doorgronden de wensen en eisen van het systeem, en proberen door te vragen om zo goed mogelijk te begrijpen waar het systeem aan moet voldoen als het is opgeleverd. Nadat een eerste versie van het Functionele Specificatie document (ook wel Functioneel Ontwerp of kortweg FO genoemd) is opgeleverd volgt een aantal iteratieslagen met ruimte voor aanpassingen en verbeteringen.

De Functionele Specificatie

Het resultaat van de eerste projectfase is een kant en klaar document met specificaties van de te ontwikkelen software voor uw bedrijf. De volgende onderwerpen maken deel uit van het document:

Na de specificatiefase maakt DSE Software een offerte en planning voor de ontwikkelfase. We weten op dat moment exact wat er dient te worden gebouwd en aan welke eisen het systeem moet voldoen. Als de offerte is geaccepteerd kan er gestart worden met de software ontwikkeling.

 

Contact

DSE SOFTWARE

Telefoon
0251 - 260 680
K.v.K.
34065150